Kyberzločincům jde o peníze, Češi se musí naučit lépe chránit

Europ Assistance v únoru otevřela zásadní spotřebitelské téma. Stále více uživatelů internetu se setkává s útoky na svoji online identitu. Přibývá případů zneužití osobních údajů, lidé se stávají terčem stále sofistikovanějších podvodných mailů, kybernetičtí zločinci se zaměřují na jejich bankovní účty i na vydírání pod pohrůžkou zveřejnění citlivých údajů.

Kybernetický zločin roste po celém světě a právě unikátní mezinárodní výzkum Europ Assistance ukázal, že lidé z něj mají stále větší obavy.

 

Do průzkumu se zapojili uživatelé internetu z devíti světových zemí, kromě evropských států také respondenti z USA. Díky tomu je možné porovnat, jak si v kybernetické bezpečnosti stojí Češi a jejich zahraniční sousedé. Vizitka to bohužel není úplně lichotivá. Data ukazují, že pro české internetové uživatele jsou kybernetické hrozby spíše vzdálené. Zatímco ve většině států západní i jižní Evropy se lidé bojí hrozeb na internetu podobně jako třeba nehody či úrazu, v České republice z nich má vážné obavy jen asi pětina lidí.

Nebezpečný optimismus

Nejohroženěji se online cítí Španělé, téměř polovina z nich (47 %) vnímá kybernetické útoky jako něco, co je může bezprostředně zasáhnout. Naopak nejlaxnější jsou vůči hrozbám na internetu Rakušané (21 %). Následují s minimálním odstupem právě Češi. V průměru se v Evropě cítí digitálními hrozbami ohrožený každý třetí člověk.

Výsledky odrážejí bezprostřední zkušenost s kybernetickými hrozbami, ale i celkové národní zvyklosti a spotřebitelské chování. U nás, v Rakousku a v některých otázkách třeba i ve Švýcarsku převládá digitální optimismus. Předpokládáme, že internet je spíše bezpečný systém vymyšlený tak, aby nám v něm nehrozilo větší nebezpečí,“ komentoval výsledky Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance.

Kyberzločin v České republice

Digitální optimismus středoevropských států ale neznamená, že by v nich uživatelům hrozilo menší nebezpečí. Spíš naopak, může to být signál pro potenciální útočníky: zde jsou uživatelé, kteří se méně chrání a nedávají si pozor. Jasně to průzkum ukázal na otázce, jak často mění uživatelé svá hesla k online účtům. Dvě pětiny (38 %) českých uživatelů podle svých slov dobrovolně nikdy nemění přístupové údaje, jen 11 % respondentů u nás uvedlo, že hesla pravidelně obměňuje. Přitom třeba v Itálii je tento poměr skoro opačný – 39 % Italů mění své přístupové údaje pravidelně a jen asi 19 % z nich uvedlo, že je nechává stále stejné.

Služby tu jsou, spíš chybí informace

Neopatrnost na internetu přitom může mít velké dopady, především na osobní finance. Experti na kybernetickou bezpečnost se shodují, že kyberzločincům jde právě o ně. A do budoucna budou nejspíš hledat stále rafinovanější metody, jak se k cizím penězům online dostat. Už dnes je nejčastějším cílem krádeže účtů či zneužití osobních dat snaha vylákat z oběti peníze nebo její údaje jinak zpeněžit. To si ale čeští uživatelé podle všeho dostatečně neuvědomují. Víc se totiž podle průzkumu obávají rizik souvisejících s narušením svého soukromí – třeba že si někdo přečte jejich maily nebo bude sledovat, co na internetu dělají.

Kyberzločin v Maďarsku

Aby se Češi začali víc chránit, potřebují v první řadě lepší informace o tom, co je v digitálním světě může potkat. Neznalost totiž může způsobit, že si lidé útoků na svou online identitu vůbec nevšimnou.

Anebo útok či jeho následky zaznamenají, ale podcení jejich význam a nevyhledají pomoc. „Zeptali jsme se, kolik lidí zná někoho, kdo se v minulosti stal obětí kybernetického útoku. Kladně odpovědělo jen asi 14 % lidí, o deset procent méně než v Rakousku. Přitom úniky dat, podvodné e-maily a pokusy o krádeže účtů postihují české uživatele stejně často jako každé jiné,“ vysvětluje Vladimír Fuchs.

Právě na posílení informovanosti o kybernetických hrozbách pro individuální uživatele se letos Europ Assistance hodlá víc zaměřit. Zkušenosti s komplexní podporou obětí online útoků už ostatně má.

Díky službě IT asistence, která je součástí balíčku asistenčních služeb pro domácnost, Europ Assistance už dnes pomáhá českým i slovenským uživatelům řešit podobné problémy. „IT asistence dnes zdaleka neznamená jen pomoc s obnovou dat nebo instalací softwaru. Našim klientům poskytujeme například právní asistenci při poškození pověsti na internetu nebo při zneužití elektronické platby, pomáháme s pojištěním nákupu zboží na internetu, poskytujeme i preventivní bezpečnostní konzultace,“ uzavírá Vladimír Fuchs.