Jsme rádi, že situace se postupně navrací k běžnému životu. Je ale zřejmé, že s některými omezeními, častější prací z domova a dalšími trendy ve změně chování se budeme setkávat i nadále. Proto na ně reagujeme nabídkou nových služeb pro klienty.

  • Lidé tráví času ve svých domovech, naše Domácí asistence je tedy službou poptávanou více než dříve. Ukazuje se, že práce z domu bude i v budoucnu častější než dříve, a proto jsme náš komplexní program HomeCare vylepšili o nová řešení.
HomeCare
  • V rámci Zdravotní asistence obsluhujeme mimo jiné i informační COVID linky, které se staly přirozenou součástí našeho zdravotního programu MediCare. Kromě toho jsme připravili
    i unikátní pojištění poskytující finanční i nefinanční benefity právě pro postižení koronavirovou nákazou.

 

  • Počet případů Cestovní asistence je přirozeně nízký, ale i tak zůstáváme nablízku klientům s dlouhodobými cestovními pojištěními, kteří jsou v zahraničí. Naše nová nabídka asistenčního programu pro cestování po Česku či Slovensku přináší jistotu pro klienty, kteří budou trávit léto v tuzemsku.

 

TravelCare
  • Cestující dávají před hromadnou dopravou přednost automobilům a již nyní zaznamenáváme v tuzemské dopravě více případů Auto asistence než loni. Pokračujeme v investicích do automatizace našich služeb a ve spolupráci s dodavateli budeme stále zvyšovat bezpečnost na našich silnicích. 
AutoCare

Každý den, nepřetržitě, se snažíme pomáhat vašim klientům a vyřešit jejich potřeby rychle, kvalitně a bezpečně.