Přísná opatření k omezení mezilidských kontaktů se protáhnou nejméně do Velikonoc, možná i déle. S každým dnem, který lidé tráví doma, přitom roste pravděpodobnost, že dojde k malému domácímu „neštěstí“. Odejde starý kotel, děti rozbijí topení, zabouchnete si klíče v zámku uvnitř. Jak správně postupovat, když potřebujete v čase karantény řemeslníka?

Zatímco bez pračky se pár dní přežít dá, s tekoucí vodou, nefunkčním odpadem nebo zamčenými dveřmi se člověk musí vypořádat okamžitě i během karantény, už jen proto, aby ji mohl dodržovat. Řemeslníci i služby se proto přizpůsobili nové situaci a nabízejí třeba servis v rouškách. Přinášíme jednoduchý přehled, jak havárie v domácnosti za současné situace řešit.

Pozor na staré spotřebiče a na děti

V první řadě je dobré si uvědomit, že za domácí havárií je často opotřebení spotřebičů nebo neopatrná manipulace. Obojí se v domácí karanténě může projevit častěji, zkrátka proto, že vybavení používáte nejen vy, ale třeba i další členové rodiny.

Dochází k častějšímu používání spotřebičů, může se ale častěji stát i to, že rodič ve spěchu vyběhne ven něco obstarat, nechá doma děti samotné a pak ve stresu ztratí nebo zlomí klíče,“ vypočítává nástrahy karantény Lenka Sedláková, Chief operations officer asistenční služby Europ Assistance, která v rámci asistence domácnostem zajišťuje v nepřetržitém provozu   například i opravy a havarijní výjezdy.

Pokud potřebujete výjezd, řemeslník bude mít roušku

Jak ale naložit s vládním nařízením, podle kterého je potřeba minimalizovat osobní kontakt? Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu i Ministerstva zdravotnictví platí, že řemeslníka si domů k havárii zavolat můžete. I tady ale dbejte na hygienu, používejte ochranné prostředky a chtějte to i po řemeslnících.

Je vhodné, aby řemeslník měl nasazeny rukavice a pokud bude mít k dispozici i ochranné brýle,“ radí Michaela Špačková ze Státního zdravotního ústavu. Stejně tak i Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že na návštěvu řemeslníka u vás doma se vztahují vládní nařízení, musí tedy mít zakrytá ústa a nos.

Některé firmy jdou v ochraně dokonce nad rámec těchto doporučení. „Naši technici mají ochranné prostředky. Rukavice a roušky jsou samozřejmostí. Na telefonech mají zapnuté trasování přes Mapy.cz,“ vypočítává opatření Petr Konečný, jednatel servisní firmy B-land, která řeší například opravy kotlů, topení nebo vody, a spolupracuje i s Europ Assistance. Snaží se také zkrátit čas, který u zásahu stráví. „Tím, že technici ke klientům jezdí vybavenými vozy, jsou závady většinou vyřešeny hned při prvním návštěvě,“ uvádí jako příklad Konečný.

Před příchodem vyvětrejte, nepodávejte ruku

Když máte výjezd domluvený, zamyslete se nad tím, jak můžete zvýšit bezpečnost samotné návštěvy. Státní zdravotní ústav například radí před příjezdem vyvětrat a vyčistit plochy, se kterými nejspíš řemeslník bude v kontaktu. „V domácnosti je vhodné před příchodem dezinfikovat nejvíce používané plochy a povrchy, toaletu, umyvadlo a jiné, s nimiž by řemeslník přišel do styku,“ doporučuje Michaela Špačková ze SZÚ. Stejné úkony doporučujeme i po odchodu řemeslníka.

Členové domácnosti, kteří s opravářem budou v kontaktu, by měli mít nasazenou roušku. Podle Ministerstva zdravotnictví je ideální, aby se s řemeslníkem přímo potkal pokud možno jen jeden člen domácnosti. Pokud to je možné, platí i tady zásada udržovat bezpečný odstup dvou metrů. „Dále nedoporučujeme s danou osobou udržovat jakýkoliv jiný zbytný kontakt – například podání ruky,“ uvedlo dále Ministerstvo zdravotnictví. 

Pokud jste sami nemocní, požádejte o pomoc blízké

Jiná situace platí, pokud by měl řemeslník dorazit do domácnosti klienta, který je v nařízené karanténě anebo má prokázané onemocnění. Dispečeři některých opravářských služeb si  tuto informaci předem ověřují. Ani v takovém případě ale některé služby nenechají klienta ve štychu.

Od klientů zjišťujeme, zdali je v obývané domácnosti někdo již s potvrzeným onemocněním nebo s možnými příznaky. Zatím jsme se vždy setkali s tím, že jsou klienti zdravotně v pořádku,“ popisuje svou zkušenost Petr Konečný ze společnosti B-land. Případnou návštěvu u pozitivně testovaného klienta by podle svých slov operativně řešil s krajskou hygienickou stanicí.

Pokud by v domácnosti potřebovaly pomoc osoby s prokázanou nákazou, bude se postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice,“ potvrzuje Michaela Špačková. Hlavní je, aby nemocný  nepřišel do přímého kontaktu s řemeslníkem. Nejlepší je tedy požádat o pomoc někoho blízkého, stejně jako v případě nákupů či pochůzek.

Při návštěvě v domácnosti nemocného pak podle Špačkové vhodné dodržovat následující pravidla: „Řemeslník by měl mít ochranné prostředky (respirátor FFP3 pokud možno, brýle, rukavice) a jednorázový plášť. Tyto následně vloží do pytle, zaváže, do dalšího pytle, zaváže a ponechá v odpadu postižené domácnosti.“

Mám řemeslníka zavolat, nebo opravu odložit?

Lidé, kteří jsou prokazatelně nemocní, by podle doporučení SZÚ měli odložit méně závažné opravy v domácnosti na později. Obecně ale v karanténě neexistuje žádný zákaz volat si pomoc i k méně závažným poruchám, třeba zmíněné pračky nebo mrazáku. Takové výjezdy se dějí i v současnosti, i když jich není tolik jako obvykle.

Od začátku karantény vidíme mírný pokles zásahů v domácnostech, lidé jsou odpovědní a opravdu se snaží omezovat mezilidský kontakt především na nezbytné situace,“ potvrzuje Lenka Sedláková z Europ Assistance, která běžně zařizuje pomoc asi stovce domácností denně. „Od začátku března bylo přes 80 % zásahů buď havarijních, nebo šlo o neodkladnou pomoc zámečníka,“ dokládá svá tvrzení daty. Zároveň ale dodává, že pokud výjezd proběhne profesionálně s dostatečnými preventivními opatřeními před a během zásahu, s dodržením všech hygienických opatření, není důvod, aby si lidé odříkali standard v podobě fungujících zařízení ve své domácnosti.

„V současnosti řešíme nejen havarijní stavy, ale i běžné opravy. Jsme si vědomi, že za stavu, kdy jsou obyvatelé České republiky nuceni zůstávat v domácnostech, je nutné zabezpečit fungování oprav v rámci domácí asistence na profesionální úrovni,“ potvrzuje Petr Konečný z firmy B-land.

Řemeslníka nebo asistenční linku byste rozhodně měli volat bez prodlení k situacím, které vyžadují intervenci pro zmenšení následných škod, jako jsou např. domácí havárie vody. S čím je bohužel třeba počítat, jsou čekací doby. Pokud voláte řemeslníka napřímo a nárazově, může se stát, že budete na příjezd čekat i několik dní. Naopak pokud máte pojištěnou domácnost a v rámci smlouvy sjednané i asistenční služby, můžete z toho profitovat – zámečník u vás může být do hodiny a instalatér i v odlehlejších lokalitách během několika hodin. Navíc jsou tyto zásahy k poruchám nebo havarijním stavům v domácnosti většinou provedeny bezplatně v rámci sjednaného asistenčního programu. Europ Assistance umožňuje také registraci a objednání zásahu online, tento způsob je pro klienty praktický zejména pro objednání běžných oprav.

Jak časté jsou poruchy v domácnosti?

Za normálních okolností se takových případů stanou denně stovky. Lidé často volají řemeslníka kvůli opravě domácích spotřebičů, ale také kvůli vodě, odpadům nebo topení. Například společnost Europ Assistance, která zajišťuje služby asistence v domácnosti, řešila vloni každý den okolo padesáti žádostí o opravu domácího spotřebiče, nejčastěji pračky. Vedle toho ale zasahovala v průměru sedmkrát denně u vyčištění odpadu a téměř patnáctkrát za den pomáhala odemknout zamčené dveře.

Co se v domácnosti nejčastěji pokazí:

  1. Rozbitý kotel, topení
  2. Rozbitá pračka
  3. Jiný spotřebič
  4. Ucpaný odpad
  5. Zabouchnuté dveře, zlomený klíč v zámku apod.