V  minulém díle našeho letního speciálu jsme si řekli, na co dbát při letních toulkách po  Česku. Dovolená v zahraničí je však velkým lákadlem, a tak se někteří z nás i v  této nejisté době rozhodli vydat za poznáním mimo českou kotlinu. Že cestování do zahraničí nemusí být z hlediska možné nákazy více rizikové a může mít stejné nebo obdobné podmínky a pravidla, jako pobyt v tuzemsku, Vám poodkryjeme dnes.

DÁME DOVOLENÉ V  ZAHRANIČÍ ZELENOU?

Vycestovat, nebo nevycestovat? A pokud ano, tak kam? A jak se máme vyznat ve  všech těch opatřeních, která se ze dne na den celkem dynamicky mění? Pokud má u Vás dovolená v  zahraničí stále šanci a zároveň Vás tíží spoustu nezodpovězených otázek, můžeme Vám na ně dát odpověď a třeba i pomoci se rozhodnout 😊.

Dovolená v zahraničí

NEJSOU ČÍSLA JAKO ČÍSLA

Růst počtu nakažených sledujeme od počátku epidemie celkem intenzivně. Vedoucí asistenční lékařka MUDr. Jana Ježková nám radí, jak se na čísla dívat v racionálním kontextu: „Směrodatný není ani tak kumulativní počet nemocných, jako četnost výskytu onemocnění, zejména za posledních 14 dní. Důležitým faktorem je i to, zda je onemocnění rozprostřeno v  oblasti plošně a dochází ke komunitnímu přenosu, nebo je omezeno na lokální ohniska. Pokud se onemocnění vyskytuje sice ve velkých počtech, ale je lokalizované, riziko nákazy není nijak velké. Situaci je také třeba porovnávat se tou u nás. Pokud by v  Čechách docházelo ke komunitnímu šíření, cestování do oblastí, která jsou na tom obdobně, je úplně stejně rizikové, jako nejezdit nikam. Nicméně je třeba dodat, že v  jednotlivých zemích není vždy dostupná adekvátní lékařská péče, a i léčebné postupy mohou být mírně odlišné.” Potřebné informace o rizikovosti, výskytu onemocnění a typu přenosu jsou dohledatelné na stránkách WHO a ECDC.

POZOR NA PLATNOST CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

Aktuální doporučení včetně podmínek cest do jednotlivých zemí hledejte na stránkách Ministerstva zahraničích věcí. Žádná zahraniční letní dovolená by se neměla obejít bez kvalitního cestovního pojištění. Nezapomeňte na kontrolu jeho platnosti, neboť do zemí, kam MZV cestovat nedoporučuje, nebývá standardní cestovní pojištění platné. Veškeré informace najdete v pojistné smlouvě a příslušných všeobecných pojistných podmínkách, případně se obraťte přímo na Vašeho pojistitele.

Cestovní pojištění TravelCare

NA ZPŮSOBU DOPRAVY ZÁLEŽÍ, KARANTÉNA JE RIZIKO

Rizikovost zahraniční cesty je odvislá i od způsobu dopravy. Je nutné si dopředu dobře zvážit, jakým dopravním prostředkem a jak dlouho budeme cestovat. Zde opět platí pravidlo, čím méně lidí po kratší dobu, tím lépe. Při pozemním transportu nesmíme zapomenout na pravidla v  tranzitních zemích. V  místě pobytu může hrozit karanténa a je tedy třeba být připraven na možné prodloužení pobytu. „Pokud pravidelně užíváte léky, je důležité předem pamatovat na jejich dostatečnou zásobu, poněvadž v  místě nemusejí být jednoduše dostupné. Léky nebo jiné pomůcky je vhodné mít v   příručním zavazadle. Mnohá léčiva nelze z důvodu neoptimálních teplotních podmínek převážet v zavazadlovém prostoru (např. inzulin). V  případě většího množství léků je chytré mít při sobě lékařskou zprávu v  angličtině, kterou se, bude-li třeba, prokážete při odbavení,“ předává své důležité upozornění Jana Ježková a doplňuje: „Obecně je v  této době dobré počítat s variantou zpoždění zavazadel, nebo jejich ztráty.“

VYDANÁ OPATŘENÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT

Dorazili jste do cíle? Skvělé. V  místě pobytu je potřebné dodržovat všechna vydaná opatření, v  opačném případě hrozí pokuty, neznalost neomlouvá. Sledujte stránky MZV, důležité informace však můžete čerpat i ze strany příslušného konzulátu. V mnoha zemích stále platí nouzový, nebo výjimečný stav, kdy jsou práva občanů omezena a všechna porušení přísně postihována.

HYGIENA KDEKOLI, HYGIENA PŘEDEVŠÍM

O nezbytné hygieně, která spočívá především ve správném, častém a důkladném mytí rukou, jsme Vám referovali v  našem předchozím článku. V  dalekých a odlehlých destinacích, kde mohou být místní hygienické podmínky různé, toto pravidlo platí o to více. Mýdlo a dostatek desinfekce musí být nedílnou součástí naší dovolenkové výbavy. Stejná doporučení jako pro dovolenou v  tuzemsku platí i pro zásobení cestovní lékárničky – dejte do ní prostředky na ošetření drobných poranění, léky na horečku, tlumení bolesti a na střevní obtíže.

Dovolená v zahraničí

ZDRAVÝ ROZUM A ŠŤASTNOU CESTU

Dnes jsme Vám předali pár tipů, jak snížit riziko, že se dovolená v zahraničí stane strastí. Bez ohledu na to, zda jste se rozhodli zůstat doma nebo vyrazíte za prázdninovým dobrodružstvím někam dál, Vám přejeme šťastnou cestu a na závěr si dovolíme připojit malý, o to více důležitý epilog, kterým Jana Ježková doplňuje svoje cenné odborné rady, a který se dá aplikovat nejen v  kontextu s dovolenkovými chvílemi:

„Chovejme se obezřetně, na druhou stranu si zachovejme zdravý rozum a dělejme to, co máme rádi a co je pro nás prospěšné. Kvalita života a jeho naplnění jsou nesmírně důležité. I s mnohými opatřeními se dá bez velkých problémů žít, cestovat a dělat, co nás baví tak, abychom zbytečně neohrožovali sebe či naše okolí.“

Dovolená v zahraničí