V současných dnech, kdy z důvodů ochrany zdraví dochází k omezování některých služeb, Vás chceme ujistit, že Europ Assistance je stále připravena v nepřetržitém provozu pomáhat našim klientům:

 

 • Požadavky klientů odbavujeme ze dvou call center (Praha, Olomouc). Za účelem zachování funkčnosti obou lokalit jsme již 2.3. zcela tyto provozy izolovali tak, abychom minimalizovali riziko uvalení karantény na obě pracoviště.
   
 • Naše služby poskytujeme z důvodu ochrany našich zaměstnanců v co největší míře v režimu home office.
  Naše technologie a krizové scénáře toto umožňují. Ve dnech 10. – 11. 3.  byl proveden zátěžový test kompletního Home office provozu všech asistenčních linek, kdy jsme takto odbavili 5 tis. příchozích i odchozích hovorů bez snížení stability IT systémů i za dodržení všech SLA (servisních parametrů kvality) provozu.
   
 • Je  pravděpodobné, že ve dnech od 16.3 nebudou některé služby zejména v oblastí domácí a auto asistence z důvodu karantény v ČR dostupné nebo budou omezené – např. mohou být zavřené některé autoservisy, mohou se protahovat nebo komplikovat některé zahraniční repatriace nepojízdných vozů, nebude také možný převoz klienta uvnitř vozu odtahové služby, může docházet k prodlení v zajištění náhradních vozidel či dodání náhradních dílů. Odtahové firmy dnes ale stále pracují bez výraznějších omezení a situaci budeme i nadále neustále vyhodnocovat. Bezpečnost klientů i dodavatelů je pro nás prioritou a v každém případě budeme klienty pro daný zásah náležitě informovat o případných omezeních. Tato omezení se mohou v čase měnit. Bezpečnost zákazníků s nepojízdným automobilem není snížena a zůstává naší hlavní prioritou.
   
 • Naši dodavatelé jednají v souladu s nařízeními správních institucí, pokud je možné a existuje jejich dostupnost, tak používají ochranné pomůcky  a konají preventivní opatření s přihlédnutím ke konkrétní situaci, u které zasahují.
   
 • V rámci našich zdravotních programů poskytujeme službu Lékaře na telefonu i jiné odborné rady. S ohledem na navyšující se počty dotazů jsme personálně posílili komunikaci na těchto linkách.

Neustále sledujeme aktuální situaci, a jednáme tak, abychom našim společným klientům byli co nejvíce nápomocni a abychom co nejlépe chránili zdraví našich zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet všechny Vaše běžné kontakty v Europ Assistance. 

Věříme, že Vám naše služby pomouhou překonat toto složité období.