I nadále platí, že Europ Assistance poskytuje své služby klientům v obvyklé kvalitě a rozsahu. Aktivně jsme se také zapojili do aktivit, které pomáhají řešit životní situace vyvolané mimořádností nastavených opatření.

 • Přes 95 % našich zaměstnanců pracuje již třetím týdnem v režimu Home office a jejich pomoc má vysoký standard. Březnová průměrná čekací doba příchozích telefonátů je 11 sekund a průměrná hodnota Net Promoter Score dosahuje 87 %.

 

 • I nadále rozvíjíme odborné a komunikační dovednosti našich zaměstnanců. Prostřednictvím on-line komunikace tak probíhá nejenom dohled nad kvalitou jejich práce, ale organizujeme takto i produktová školení. Minulý týden jsme se stejným způsobem „viděli“ na celofiremním setkání zaměstnanců.
   
 • Auto asistence na silnicích  funguje bez problémů, bezpečnost klientů s nepojízdnými vozy není dotčena. Proměnlivá bývá situace u dostupnosti autoservisů a jejich otevírací doby. Naši kolegové každodenně aktualizují provozní informace, abychom nezvyšovali nepohodlí klienta více, než je nezbytné.
   
 • V rámci Domácí asistence standardně odbavujeme všechny havarijní stavy. Oprava některých spotřebičů se kvůli nedostatku náhradních dílů zpožďuje, ale snažíme se hledat pro klienty alternativní řešení.
   
 • Kolegové obsluhující Zdravotní asistenci přirozeně zaznamenávají nejvyšší nárůst příchozích hovorů. Kromě standardních požadavků služby Lékař na telefonu pomáháme s aktuálními zdravotními či jinými organizačními záležitostmi.
   
 • Počet případů Cestovní asistence samozřejmě klesá, ale i tak naši koordinátoři nezahálí. Minulý týden se nám např. i přes značné komplikace v letecké dopravě podařilo repatriovat klienta z Réunionu.
   
 • Pomáháme s nastavením a provozem celostátní informační linky 1212, které jsme poskytli kapacity našeho call centra i know-how plánování pracovních směn. Potřebným občanům také zprostředkováváme komunitní služby (dovoz nákupu, šití roušek ad.) portálu SuperSoused.