Témata, která dnes rezonují více než kdy jindy. Senioři a ochrana zdraví. Na každé lze pohlížet zvlášť. Anebo dohromady. Tak jako to děláme v Europ Assistance. Chystáme se totiž spustit unikátní typ služeb – asistence pro seniory. Je nejen správné, ale i odpovědné postarat se o jednu z nejzranitelnějších skupin naší populace.

NA KVALITĚ ŽIVOTA ZÁLEŽÍ

Sociální a zdravotní služby fungují v našem státě v zásadě na dobré úrovni. Máme kvalitní zdravotnictví i fungující sociální služby. Rezervy však můžeme vidět v propojení obou systémů. Člověk se po návratu z nemocnice může cítit bezradný a osamocen. Následná péče nemusí fungovat vůbec, nebo je zajištěna pozdě. A proto je tu asistence pro seniory od Europ Assistance. Jejím smyslem je pomoci klientům zůstat co nejdéle tam, kde jim je dobře – v domácím prostředí a zároveň zajistit dostatečnou kvalitu života, která je postavena na čtyřech základních pilířích: zdraví – domácnost – aktivní život – bezpečí.

KDO ZA TÍM STOJÍ

Nová věc, ale zároveň výzva, která nás posouvá dál. Věděli jsme, že bez spolupráce s profesionály na seniorskou oblast se to neobejde a spojili se s organizacemi, které mají péči o seniory jako své hlavní téma. Porozumět seniorské duši nemusí být obzvlášť pro mladšího člověka vůbec jednoduché, proto jsme pro naše kolegy uspořádali potřebné workshopy i školení. A tím to nekončí. Našimi partnery pro zajištění služeb i nastavení celkové koncepce nabídky jsou kromě komerčních subjektů neziskové zájmové organizace i školská zařízení aktivní v oblasti péče o seniory.

SilverCare

CO ASISTENČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY NABÍDNE

Jedno přísloví říká, že neznalost neomlouvá. Kdybychom chtěli toto přísloví přizpůsobit našemu tématu, mohli bychom použít „neznalost nepomůže“. Pro staršího člověka bývá těžké požádat o pomoc. Nechce obtěžovat. Leckdy ani neví, že si o ni může říct. Asistenční služba může klientovi pomoci zorientovat se ve složité problematice sociálního systému, umí nabídnout řešení. Kolikrát už jste v ruce drželi lékařskou zprávu ze svého ošetření a bezradně tápali nad odborným textem, kterému nešlo porozumět? Lékař na telefonu může nejen vysvětlit, ale i uklidnit. A vlídné slovo se hodí vždy, nejen v situacích, kdy je člověk bezradný. Nicméně chceme nejen radit a uklidňovat, budeme se snažit i pomáhat tam, kde člověk sám fyzicky nemůže. Doprava do nemocnice, nákupy, pomoc v domácnosti. To vše jsou situace, které by mohly bez účasti asistenčních služeb přidat pár dalších vrásek na čele.

VRÁSKY NA ČELE ANI NA DUŠI NECHCEME

Když už mluvíme o těch vráskách. Nejen na čele, ale ani na duši je našim klientům nechceme přidělávat. A jsme tady proto, abychom pomohli. Protože na seniorské generaci záleží. Je v ní životní moudro i naše minulost, bez které by tady nebyl nikdo z nás.