Změnil se obsah Vaší práce během karantény?

Má práce se změnila zcela zásadně, a to nejen fyzicky, protože jsem 100% doma a do kanceláře vůbec nedocházím, ale i obsahem. Většinu mé práce dříve vyplňovala cestovní asistence a pomoc klientům v zahraničí, ale v tuto chvíli máme v zahraničí pouze jednotky pacientů, kteří vyžadují naši pomoc. Věnuji se hodně zákaznickým zdravotním linkám, rozvoji nových produktů v oblasti zdraví a péče o seniory, starám se o zaměstnance, a hlavně velmi pečlivě sleduji veškeré dění kolem pandemie.

Jak je to s klienty v zahraničí?

Stále poskytujeme asistenci v zahraničí, ale došlo k rasantnímu poklesu počtu pojistných událostí. Jde hlavně o klienty, kteří jsou na dlouhodobých pobytech a dále pracovní cesty, což jsou nyní hlavně dopravní služby. S postupným rozvolňováním restriktivních opatření u nás i ve světě předpokládám, že se časem klienti do zahraničí vrátí, nejprve na pracovní pobyty a později i na dovolenou. Momentálně řešíme asi 20 aktivních asistencí, ale vše je podstatně složitější než před počátkem pandemie, hlavně se značně zvýšila administrativní zátěž. Jde o velké množství potvrzení, vše je nutné konzultovat se zastupitelskými úřady, prodlužuje se příprava repatriace. Velmi záleží na aktuální situaci v dané krajině, protože vše se dynamicky mění.

Je možná repatriace pacienta s onemocněním COVID?

Převoz možný je, ale je velmi organizačně náročný. Musíme dodržet přísná bezpečnostní pravidla, Těch kroků, které se musí při přípravě udělat je minimálně 5x víc než před počátkem pandemie. V neposlední řadě všechny tyto kroky mají dopad na finanční náročnost celého převozu. Nicméně navzdory této náročnosti máme partnery, kteří umí provést převoz pacienta s potvrzeným onemocněním, a to jak letecky, tak i po zemi. S ohledem na tuto náročnost je ale vhodnější, aby zejména v případě, kdy je adekvátní léčba možná v místě, pacienta nepřevážet a v klidu počkat na vyléčení a převážet až stabilizovaného zdravého klienta. Jde o to, že převoz je vždy rizikový, a to nejen pro převážející společnost, okolí, ale i pro pacienta.

A jak probíhá zdravotní asistence?

V podstatě všechny konzultace jsou v různém rozsahu zasaženy současnou situací. Pacienti se přímo ptají na příznaky, léčbu či jiné informace o pandemii, velká část hovorů se také týká nedostupnosti jejich ošetřujících lékařů. V těchto případech suplujeme konzultace s lékařem.

Současná situace má vliv i na psychické zdraví a mnoho pacientů se na nás obrací se svými úzkostmi a strachy. Snažíme se pracovat s jejich emocemi a strachem, hledáme pro ně řešení, podávat co nejvíce informací a uklidnit je. V případě, že máme pocit, že pacient potřebuje odbornou psychologickou nebo psychiatrickou péči, tak ji i doporučíme.

Velmi často nabádáme pacienty, aby neodkládali návštěvu a vyšetření u lékaře z důvodů obav z možné nákazy, protože riziko zanedbání péče a s tím spojenými následky je v některých situacích podstatně vyšší než možnost nákazy.

MUDr. Jana Ježková - Zdravotní asistence během koronaviru

Jak je to tedy s tou přípravou EA a péčí o své zaměstnance?

Je to další oblast, které se hodně věnuji. Snažím se být v kontaktu s kolegy a vnímám jejich potřeby, konzultuji s nimi jejich zdravotní i jiné obtíže. Dále jsem zapojena v přípravě pracovního prostředí v kancelářích, tak aby po našem návratu bylo dostatečně bezpečné. Snažíme se nastavit pravidla práce, sestavujeme různá doporučení a podobně. Nemalou součástí mé práce je příprava na změnu v myšlení nás i našich zaměstnanců, protože je nutné to udělat, nemůžeme počítat s tím, že se 100% vrátíme do starých kolejí a budeme pracovat stejně jako před pandemií. Beru to ale jako velkou výzvu a možnost ke změně k lepšímu. Budeme měnit nejen svou práci, ale celkově i naše životy, a to je pro mě hodně zajímavé. Věřím, že se nám změny k lepšímu společnými silami podaří prosadit.

A nové produkty?

Přemýšlíme o nových produktech v rámci sociálních služeb, o digitalizaci a inovaci služeb stávajících a v neposlední řadě i o oblasti tzv. telemedicíny, která se v posledních týdnech značně rozvíjí a stává se čím dál více běžnou součástí péče o pacienty. Také se samozřejmě zamýšlíme, jak se změní cestovní trh v tomto roce i příštích letech a kam budeme směřovat v cestovní asistenci.  

CARE NEVER STOPS ❤️

Naše lékařka MUDr. Jana Ježková Vám ve videu popovídá o tom, jak si udržet pevné mentální i fyzické zdraví v době karantény.

MUDr. Jana Ježková vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Europ Assistance pracuje od roku 2002 na oddělení cestovní a zdravotní asistence.

MUDr. Jana Ježková

Vedoucí lékař asistenční služby, Europ Assistance