Tomáš Lerch Rozhovor

Jak hodnotíte současnou situaci na českých silnicích ve srovnání s loňským rokem?

Bohužel se stále řadíme mezi státy, které mají vysoké procento usmrcených a těžce zraněných osob v rámci silničního provozu. Přestože dlouhodobý trend vývoje následků tragických dopravních nehod je pozitivní, je tento pokles oproti vyspělým evropským státům velmi nízký. V loňském roce jsme zaznamenali historicky nejnižší počet usmrcených při dopravních nehodách, což je dozajista pozitivní zpráva, nicméně číslo 545 znamená obrovské množství zbytečně zmařených životů a neodpovídá ani cílům, které si Česká republika stanovila ve své Národní strategii bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. Z dosavadních statistik vývoje dopravní nehodovosti vyplývá, že pokles nejzávažnějších následků dopravních nehod by mohl pokračovat i v letošním roce. Za uplynulých deset měsíců tohoto roku jsme zaznamenali více jak šesti procentní pokles počtu usmrcených a to i přesto, že celkový počet dopravních nehod dlouhodobě vzrůstá a nejinak je tomu i v letošním roce. Před námi je však poměrně rizikové období zejména ve vtahu k chodcům a je předčasné hodnotit, jak letošní rok dopadne.

Jaké jsou nejčastější chyby, které řidiči neustále dělají, a jaké chyby mají nejtragičtější konce?
Rozhodně je to nepozornost, která je také nejčetnější příčinnou všech dopravních nehod vůbec. Lidé si dělají z auta kancelář, vyřizují telefonáty nebo ještě hůř, píší SMS zprávy, maily apod. Nejčastější příčinou tragických nehod je sice nepřiměřená rychlost, ale nejde jen o rychlost samotnou, vždy svou roli sehraje i nevěnování se plně řízení. Smrtelné nehody se často stávají na rovných, přehledných úsecích, kde auto z nezjištěných příčin přejede do protisměru. Významný vliv zde může mít i únava, a to zejména v letních měsících, nebo stresu, ale jak jsem již zmínil, v poslední době jsou to zejména situace, kdy řidiči dělají za volantem řadu věcí, které k řízení vůbec nepatří. Často vídám, že řidič za volantem velmi silně gestikuluje, je sám v autě a rozhazuje viditelně rukama. Evidentně není schopen vnímat silniční provoz kolem sebe. A jak se věnuje jiným činnostem, dostává se do situací, kdy vjede do místa, kde pokud by sledoval provoz, sundal by nohu z plynu, přibrzdil a místo by bezpečně projel. Takhle reaguje pozdě, mnohdy unáhleně a dostává se do krizové situace, kterou nezvládá a třeba vlivem smyku vyjede mimo komunikaci a narazí do stromu nebo se střetne v protisměru s nákladním automobilem, kterých se na našich komunikacích vyskytuje čím dál tím více. Při takovýchto nehodách také umírá i více osob. Při závažných dopravních nehodách stále svou významnou roli hraje i výrazné překračování stanovených rychlostních limitů.

Myslíte, že některým nehodám by se dalo předejít? Například pomocí lepšího využití technologií či asistenční služby?
Z hloubkových analýz dopravních nehod vyplývá, že největší podíl na následcích dopravních nehod má samotný účastník silničního provozu. Zhruba ve 30 procentech je na vině dopravně technický stav komunikace a zbývajících 10 procent ovlivňuje stav bezpečnost vozidla. V případě účastníků silničního provozu se snažíme ve spolupráci s našimi partnery realizovat každoročně velké množství preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení porušování pravidel silničního provozu a uvědomování si vlastní bezpečnosti. Bohužel, právě v této oblasti, se situaci daří zlepšovat velmi pomalu. Zřejmě nejlepší situace je v oblasti vývoje aktivní i pasivní bezpečnosti motorových vozidel. Zlepšující se trend vnímám i v oblasti tzv. bezpečného dopravního prostoru. Jednou z priorit Policie ČR je i poskytování aktuálních dopravních informací, které vnímáme i jako preventivní aktivitu ve vztahu k předcházení kolizních situací a upozorňovaní na aktuální rizika v silničním provozu. Policie ČR prostřednictvím operačního odboru Policejního prezidia ČR poskytuje na Národní dopravní informační centrum více jak 90 procent celkového množství dopravních informací, které toto centrum následně zpracovává a předává všem odběratelům. V této oblasti vnímám i vzájemný průnik s činností asistenčních služeb, které často disponují s dopravními informacemi, týkajícími se zejména dopravních nehod nepodléhajících oznamovací povinnosti Policii ČR nebo porouchaných vozidel omezujících provoz na pozemních komunikacích. Právě včasnost předání dopravní informace a následné rychlé odstranění překážky silničního provozu může předejít vzniku dalších kolizních situací a s tím spojeným dopravním nehodám, mnohdy i s vážnými následky na životě a zdraví osob. Pozitivně také vnímám blížící se zavedení celoevropského systému automatického tísňového volání z vozidla, tzv. eCall, který by měl umožnit rychlejší a přesnější identifikaci místa závažné dopravní nehody.

Jak se dopravní policie na řidiči hojně využívané asistenční služby dívá?
Je-li asistenční služba poskytována na profesionální úrovni, vnímám ji jako partnera, jehož společným cílem je poskytovat kvalitní službu motoristům a přispívat ke zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na našich komunikacích.

Vy sám, musel jste někdy využít asistenční službu? Nemyslíme jen v oblasti dopravy…

Začátkem letošního roku jsem měl technické problémy se svým soukromým vozidlem při cestě v zahraničí, kdy jsem byl nucen kontaktovat asistenční službu, která je mi poskytována v souvislosti s užívání konkrétní tovární značky vozidla. Přístupem jak operátora asistenční služby, tak partnerské služby v zahraniční jsem byl velmi mile překvapen a rozhodně doporučuji všem řidičům, zejména při cestách do zahraničí, tyto skutečnosti nepodceňovat.

Tomáš Lerch Rozhovor

plk. Ing. Tomáš Lerch (*1975) Po studiu na vysoké škole nastoupil v roce 2000 k Policii České republiky. Pracoval v Mělníku jako dopravní inženýr, vedoucí dopravního inspektorátu a vedoucí obvodního oddělení. V roce 2009 přešel na Policejní prezidium ČR. Funkci ředitele služby dopravní policie vykonává od dubna 2013 roky. Žije na Mělnicku, je otcem dvou dcer a ve volném čase se věnuje rodině, lednímu hokeji a jízdě na motocyklu.

plk. Ing. Tomáš Lerch

Ředitel služby dopravní policie